Kurs pierwszej pomocy

W Polsce co roku traci życie kilka tysięcy ludzi tylko dlatego, że obserwatorzy zdarzenia nie potrafią udzielić pierwszej pomocy zanim przybędzie karetka pogotowia . Odpowiedzią na tak przerażające dane są coraz częściej pojawiające się oferty szkoleń z pierwszej pomocy, dzięki którym zdobędziemy wiedzę i umiejętności potrzebne do dobrego zachowywania się w momencie zagrożenia życia.

Jak odbyć kurs pierwszej pomocy?

Część kursów pierwszej pomocy odbywa się za pomocą e-learningu. Zajęcia przez Internet są z pewnością wygodniejsze i tańsze, jednak nauka ma charakter bardziej teoretyczny. Zajęcia tradycyjne wykorzystują specjalne fantomy do przeprowadzania różnego rodzaju treningów z pierwszej pomocy – mają wymiar praktyczny.

Kursy pierwszej pomocy – elementy szkolenia

Zagadnienia poruszane w czasie szkolenia, są uzależnione od ustaleń organizatorów z odbiorcami szkoleń. Z pewnością, powinny się w nim znaleźć takie elementy, jak bezpieczeństwo własne, a także ewakuacja z zagrożonego miejsca. W części praktycznej powinniśmy nauczyć się, jak usunąć ciało obce z dróg oddechowych, opatrywać rany oraz co zrobić, w przypadku omdleń czy zawału mięśnia sercowego.