Zawilgocone ściany? Wezwij profesjonalistów od osuszania murów

Nawet gdy budowla ustawiony jest na terenie, gdzie wody gruntowe przebiegają stosunkowo nisko, istnieje zagrożenie, iż z biegiem czasu ściany będzie przenikać wilgoć. Może się to przydarzyć także bez ostrzeżenia w wyniku zalania przez zniszczoną instalację hydrauliczną bądź z powodu podtopienia, a nieraz pojawienie się wilgoci następuje stopniowo na skutek osłabionej lub źle wykonanej hydroizolacji murów.

Osuszanie fundamentów – najpierw identyfikacja przyczyn

Zawilgocenie ścian nie znaczy od razu, iż budynek nie nadaje się do zamieszkania. Przede wszystkim należy rozpocząć od sprawdzenia przyczyn powstawania wilgotnych zacieków. We wnętrzach takich jak toalety, kuchnie czy niewietrzone piwnice pojawiająca się na murach pleśń jest częściej następstwem skraplania się pary wodnej lub przecieków z nieszczelnego dachu bądź tarasu. Takie przypadki wymagają zastosowania jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia odpowiedniej wentylacji we wnętrzach, ogrzania murów, ocieplenia ścian, osuszania kondensacyjnego, zastosowania poziomych blokad przeciwwilgociowych bądź powłok paroszczelnych. Niestety na obszarach, na których wody gruntowe sięgają wysoko i przenikają fundamenty oraz mury budynków lub gdy zdarzyło się podtopienie w wyniku powodzi (ewentualnie silnych opadów atmosferycznych), osuszenie ścian stanowi już zadanie dla ekspertów z obszaru hydroizolacji.

Różne metody osuszania ścian

Specjaliści, którzy posiadają obszerne kwalifikacje w osuszaniu ścian zarówno budynków mieszkalnych, jak i przemysłowych, rozpoczynają swoje działania od diagnozy przyczyn zawilgocenia i stanu podmokłych ścian. Jest to baza do wyselekcjonowania słusznych sposobów i materiałów służących do osuszenia. Zawilgocenie budynków ceglanych, których tynki nabrzmiewają i wykruszają się, a na ścianach tworzą się zacieki, zapewne spowodowane jest kapilarnym wnikaniem wilgoci w mury. Po nieizolowanych ścianach z cegły woda wspina się w górę – nieraz wręcz na kilka metrów. Zdarza się to częstokroć, w szczególności w starych budynkach, jednak można na to zaradzić przywracając hydroizolację poziomą ścian, która zablokuje unoszenie się wody ku górze. Następną fazą, oczywiście po należytym przygotowaniu ścian, jest ich odgrzybienie oraz nałożenie izolacji pionowej.

Sprawne osuszenie ścian wymaga nieraz przywróceniu hydroizolacji zewnętrznej. Zadaniem wykwalifikowanego zespołu jest wówczas odsłonięcie zewnętrznej powierzchni ścian fundamentowych, usunięcie zniszczonej papy termozgrzewalnej, mat bentonitowych czy izolacji bitumicznej, a w następnej kolejności wykonanie izolacji pionowej mineralnej albo elastycznej. Częstokroć konieczne będzie także odnowienie łączenia izolacji ścian z izolacją pozostałych elementów budynków, jak dylatacje, stropy żelbetowe i płyty posadzkowe, żelbetonowe.