Ważne badania wysokościowe

Badania wysokościowe Bielsko - usługi na miarę waszych potrzeb

Pracą na wysokościach nazywamy wykonywanie czynności na wysokości powyżej trzech metrów ponad podłogą bądź gruntem. Dotyczy to zatem prac przede wszystkim budowlanych, ale także pracowników wykonujących roboty remontowo–budowlane, elektryków i osoby reprezentujące wiele innych dziedzin działalności. Jak przebiegają te badania?

Co sprawdzają badania wysokościowe?

Praca na wysokości, mimo że według przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy powinna odbywać się z używaniem odpowiednich zabezpieczeń, nie należy do bezpiecznych, w związku z tym badania wysokościowe mają na celu niedopuszczenie do jej wykonywania osób, dla których może być groźna. Pracy tego rodzaju nie mogą wykonywać osoby mające zawroty głowy, narzekające na kłopoty z równowagą bądź mające kłopoty ze wzrokiem. W sferę badań wysokościowych wchodzi więc pełna diagnostyka z zakresu neurologii, okulistyki oraz laryngologii (co ma wykryć kłopoty z błędnikiem i równowagą). Badania wykonuje się poddając badanego prostym testom przy wykorzystaniu specjalnej aparatury. W trakcie badań można również zdiagnozować problemy do tej pory niezdiagnozowane, stanowiące zaś poważne przeciwwskazanie do pracy na wysokości, ich wykonanie jest więc szczególnie istotne. Nie trzeba martwić się, że konieczne będzie poświęcenie na te badania dużo czasu, gdyż istnieje możliwość wykonania wszystkich testów nawet w ciągu jednego dnia.

Badania wysokościowe – jak długo zachowują ważność?

Badania wysokościowe należy zrobić przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, lecz nie oznacza to, że wystarczy wykonać je jednorazowo. Mając na uwadze, że w toku wykonywania pracy mogą pojawić się kłopoty ze zdrowiem, a także, że taki jest obowiązek nakazany przez prawo, badaniom tego typu trzeba poddawać się co 2-3 lata. Pracownicy, którzy mają więcej niż pięćdziesiąt lat, są zobowiązani natomiast poddawać się im rokrocznie.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]