Sprzątanie strychów – jak pozbyć się zalegających śmieci?

Nie każdy śmieć może znaleźć się w normalnym pojemniku na odpady komunalne. Przyczyny tych zakazów są różne – czasem śmieci są zwyczajnie zbyt duże, innym razem jest to niezgodne z wprowadzonymi w Polsce aktami prawnymi. Co czynić z takimi problematycznymi śmieciami? Możemy zawieźć je do najbliższego PSZOK-u, to znaczy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. We wszystkich gminach musi funkcjonować jeden PSZOK, chociaż w najsilniej zaludnionych miastach niekiedy mamy możliwość wybierać spośród wielu punktów. Niemniej jednak to rozwiązanie przydatne jest tylko dla tych, którzy mają własne auto oraz sporą ilość niewykorzystanego czasu. Pozostali najlepiej uczynią, wybierając wynajem kontenera na śmieci.

Sprzątanie strychów i renowacje – kiedy zamówić kontener na śmieci?

Nietypowe odpady generowane są podczas różnorodnego typu prac. Przeważnie są to renowacje mieszkań oraz przebudowa domu – chodzi głównie o duże wolumeny gruzu, jak również pudeł po materiałach budowlanych. Dzierżawa kontenera jest także idealnym wyjściem, jeżeli postanawiamy o opróżnieniu strychu – wtedy zgromadzimy w nim wszystkie nieużywane od dawna zepsute urządzenia, niemodne meble oraz sprzęty. Sprzątanie strychów czy roboty budowlane będą znacznie mniej uciążliwe, jeśli z okna mieszkania do kontenera będzie prowadzić specjalny zsyp, dzięki któremu bez ryzyka przeniesiemy odpady bez konieczności wyczerpującego schodzenia i wschodzenia po schodach.

Jak działa usługa sprzątania strychów oraz wywozu odpadów?

Sprzątanie strychów i piwnic, ale także wywóz różnych śmieci, to usługi świadczone m.in. przez przedsiębiorstwo DPR. W ich ramach zaopatruje się klienta w kontener o ustalonej pojemności, który ten przez czas określony w umowie napełnia niepotrzebnymi meblami czy też odpadami remontowymi. Kontener jest w następnej kolejności wywożony z miejsca prac, a jego zawartość transportowana jest do miejsca, w którym zostanie legalnie przetworzona zgodnie z ustawą o odpadach.