Próbujesz obliczyć koszt tłumaczenia? Sprawdź, co na niego wpływa

Wraz z otwarciem się Polski na rynki z całego świata wzrosło zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Każdego dnia polskie biura tłumaczeń przygotowują multum poświadczonych i zwykłych tłumaczeń na bardziej bądź mniej znane języki, zarówno na zlecenie klientów biznesowych, jak i klientów indywidualnych.

Pomimo, iż w internecie bez trudu można wyszukać bezpłatne narzędzia oferujące translację, długo jeszcze nic nie zastąpi pracy doświadczonych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich usługi jest nierzadko koniecznością, przykładowo gdy potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach staramy się z grubsza obliczyć koszt przekładu. Od czego wobec tego zależy koszt tłumaczeń?

Termin wykonania, język, rodzaj tłumaczenia – to wpływa na finalną cenę usługi

Na to ile docelowo zapłacimy za translację dokumentu wpływ mają wymienione poniżej elementy:
1. Kierunek tłumaczenia. Przekład z innego języka na język polski jest praktycznie o kilkanaście procent tańszy niż translacja w drugą stroną.
2. Język, na który lub z którego planujemy przetłumaczyć dokument. Przekład z popularnych języków germańskich (niemiecki, szwedzki) albo romańskich (hiszpański, francuski) będzie na pewno tańszy aniżeli tłumaczenie z rzadziej znanych przez tłumaczy języków słowiańskich (między innymi rosyjskiego, białoruskiego, ukraińskiego) lub wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, koreańskiego).
3. Poziom trudności tłumaczenia albo poruszane w dokumencie zagadnienia. Translacja dysertacji medycznych, prac akademickich czy kontraktów handlowych kosztuje więcej, gdyż tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki reprezentatywnej dla konkretnej branży, ale również odpowiednią wiedzę, żeby poprawnie rozumieć tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia przy przekładzie niewybaczalnych błędów.
4. Termin realizacji przekładu. Jak przy każdej usłudze, jeżeli zamawiamy coś “na wczoraj” musimy szykować się na wyższe ceny.

Przekład poświadczony a zwykły

Trzeba wspomnieć, że tłumaczenie różnego typu dokumentów jak akt ślubu bądź dokumenty szkolne (zaświadczenie uczestnictwa w kursie, dyplom licencjata), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, bowiem tłumacz obligatoryjnie potwierdza go pieczęcią z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, gdzie zaznacza czy tłumaczenie wykonane było z odpisu, oryginału bądź kopii, a także nadaje mu indywidualny numer. Tłumacze przysięgli zwykle posiadają stały cennik za translację popularnych świadectw oraz dokumentów, natomiast w razie konieczności wykonania tłumaczenia przysięgłego innych pism, koszt usługi oblicza się zawsze od długości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W przekładzie przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu zwykłym – 1800 znaków.

Nasze dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]