Pomoc prawno-podatkowa dla firm – Kancelaria Szczepańska Chwała

Kancelaria Szczepańska Chwała w Krakowie świadczy pomoc i obsługę prawną firm w dziedzinie Prawa pracy i przepisów podatkowych. Z proponowanej oferty mogą skorzystać zarówno jednostki samorządu terytorialnego oraz jednoosobowe działalności gospodarcze, jak również wszystkie inne podmioty, które nie posiadają osobowości prawnej, takie jak firmy prowadzone w ramach spółki.

Doradztwo podatkowe na terenie Krakowa

W obrębie tych usług krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała świadczy m.in.:
– ustne lub pisemne porady w dziedzinie prawa podatkowego,
– wsparcie w związku z zapowiedzianą kontrolą Urzędu Skarbowego,
– doradztwo i pomoc prawną w przygotowaniu i opiniowaniu umów,
– doradztwo w sferze obsługi spółek, jak również ich zakładania,
– reprezentację przedsiębiorstw przed sądami wszystkich instancji,
– prowadzenie spraw związanych z windykacją.

Prawo pracy – konsultacje prawne Kraków

Krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała specjalizuje się również w Prawie pracy. Świadczy pomoc i konsultacje w obszarze:
– czasu pracy, w tym także urlopów pracowniczych,
– obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy po stronie pracodawcy i pracowników,
– przygotowania i rozwiązywania umów,
– systemu wynagradzania pracowników,
– wykroczeń przeciwko prawom pracownika,
– przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
– sporów o roszczenia ze stosunku pracy,
– przedawnienia roszczeń.