Na czym polegają badania psychologiczne kierowców

Zamów badania psychotechniczne Bielsko Biała

Badania psychologiczne mają naprawdę szerokie zastosowanie. Stanowią nie tylko sposób lepszego poznania siebie, ale również poznania predyspozycji psychologicznych jednostki, które niezbędne są do wykonywania określonych zawodów. Spośród tych badań osobną grupę stanowią badania psychologiczne kierowców.

Badania psychologiczne kierowców – co się na nie składa?

Ci, którzy zobowiązani są wykonać badania psychotechniczne, w wielu wypadkach bardzo się ich obawiają. Tymczasem okazuje się, że naprawdę strach ma wielkie oczy. Całość badań zbudowana jest z wywiadu psychologicznego, testów osobowościowych, testów badających inteligencję oraz testów aparaturowych, które pozwalają określić między innymi szybkość reakcji. Testy inteligencji mają za cel ocenić zdolności intelektualne jednostki poddawanej badaniu. Testy osobowościowe badają cechy charakteru. Ujmują między innymi neurotyzm, psychotyzm i ekstra- oraz introwersję. W wypadku testów aparaturowych psycholog sięga po aparat krzyżowy, miernik czasu reakcji, stereometr, wirometr i ciemnię. Testy nie nakładają konieczności żadnego uprzedniego przygotowania. Osoby, które noszą okulary, powinny jedynie pamiętać, by wziąć je na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto ma obowiązek się im poddać?

Badania kierowców są obowiązkowe między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1+E, C1, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E. Przechodzić muszą je także osoby, które chciałyby wykonywać zawód instruktora lub egzaminatora nauki jazdy. Są wymagane w przypadku kandydatów na operatorów wózków widłowych, a także kierowców taksówek. Należy podkreślić, że poddać muszą się im także ci kierowcy, którzy utracili prawo jazdy na skutek prowadzenia auta pod wpływem alkoholu. Ważność takich badań jest różna w zależności od kategorii osób, które je przechodzą. I tak chociażby w przypadku kierowców zamierzających odzyskać prawo jazdy po stracie dokumentu za prowadzenie auta po spożyciu alkoholu badania te są bezterminowe. Trzeba poddać się im tylko raz.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]