Jak przebiega audyt personalny?

Coraz liczniejsza grupa pracodawców rozumie, że rozwój pracowników znacząco wpływa na powodzenie całej firmy. Zaangażowana załoga posiadająca duży arsenał kompetencji miękkich to najistotniejszy filar każdego przedsiębiorstwa.

Rozwój pracowników – uznane techniki szkoleniowe

Audyt personalny pracowników umożliwiający diagnozę ich indywidualnych kwalifikacji i uwarunkowań może wesprzeć właściciela firmy w dobraniu kadry, która będzie gotowa na skomplikowane wyzwania. Za sprawą sesji AC/DC przeprowadzonej przez kompetentnego coacha można wychwycić, kto z zatrudnionych przejawia umiejętności kierownicze i zostanie rzetelnym liderem teamu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być wykonywane na różne sposoby – np. w postaci sesji grupowych oraz indywidualnych. W trakcie spotkań z zatrudnionymi wykorzystywane są wypróbowane techniki szkoleń, np. symulacje, wywiady, analiza konkretnego przypadku (case studies) oraz zadania grupowe. Przy ich użyciu można ujawnić utajony potencjał kadry i wspomóc rozwój pracowników. Po przeprowadzeniu sesji AC/DC można kontynuować pracę z załogą w postaci coachingu.

Harmonogram audytów AC/DC

Kompetentny audyt jest podzielony na parę części. Na wstępie wychodzi się od opisu kompetencji niezbędnych do pełnienia danej funkcji w przedsiębiorstwu. Następnie audytor opracowuje techniki, które będą zastosowane podczas sesji. Kolejnym etapem jest zakomunikowanie intencji sesji, a także tego, co zamierza się za jej sprawą uzyskać. Równie istotne jest poza tym miejsce, w którym zostaną przeprowadzone audyty zatrudnionych – powinno one dawać komfort, który pomoże zrealizować założenia sesji. Sam audyt AC/DC (indywidualny czy też grupowy) jest przeprowadzany przez doświadczonych doradców zawodowych z wykształceniem psychologicznym. Czas trwania sesji wynosi od 4 do 6 godzin. Po jej zakończeniu Klient odbiera wyczerpujący, spersonalizowany raport, w którym znajduje się analiza kompetencji audytowanych członków zespołu, wyliczone są ich mocne strony oraz przekazane są zalecenia, jak powinien być prowadzony następną fazę rozwoju pracowników. Audyt zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]