Czym zajmują się detektywi i jak mogą pomóc Tobie?

Usługi detektywów są coraz popularniejsze. Postanawiamy o ich wynajęciu nie tylko w przypadku problemów rodzinnych. Ich usługi okazują się pomocne również dla przedsiębiorców – umożliwiają np. sprawdzenie czy pracownik korzystający z L-4 rzeczywiście nie jest w stanie pracować albo czy informacje przedłożone przez niego w zgłoszeniu o pracę są prawdziwe. Warto więc powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie kwalifikacje winien posiadać detektyw i w rozstrzygnięciu jakich spraw może być pomocny.

Detektyw – konieczna jest licencja

Nie wszyscy mogą pracować jako prywatny detektyw. By legalnie działać w tym zawodzie, trzeba posiadać stosowną licencję, która wydawana jest po zaliczeniu państwowego egzaminu. Wspomnijmy jeszcze, iż osoby przystępujące do testu muszą również spełnić uprzednio wskazane wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie świadectwa o nieposzlakowanej opinii uzyskanego od komendanta powiatowego lub miejskiego Policji, obywatelstwa dowolnego z krajów wchodzących w skład UE oraz co najmniej średniego wykształcenia. Warunkiem jest także niekaralność, a odnośnie byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, kandydaci na prywatnych detektywów muszą mieć ukończone 21 lat.

W jakich przypadkach szukać pomocy detektywa?

Największa część zleceń, które realizują detektywi dotyczy różnego typu spraw rodzinnych. Do biura detektywistycznego możemy zgłosić się m.in. jeśli podejrzewamy, iż nasz towarzysz życia nie jest wierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic naszego dziecka odpowiednio sprawuje nad nim opiekę. Detektyw pomoże nam też określić faktyczną wysokość zarobków byłego małżonka, co bywa bardzo przydatne podczas spraw mających wyznaczyć wysokość zasądzonych alimentów.