Czy wynajem rusztowań jest konieczny?

Rusztowanie jest elementem koniecznym podczas budowania nieruchomości. Dzięki niej powstają nowe budowle, a te już stojące są modernizowane. Zobaczmy więc, jak zbudowane są rusztowania oraz w jakich przypadkach wymagane jest ich użycie.

Wynajem rusztowań – do prac budowlanych

Wyróżniamy wiele rodzajów rusztowań – m. in. modułowe, kozłowe, specjalne, rurowo-złączkowe. Ich podstawę stanowią pionowe słupy nośne, które połączone są poziomymi żerdziami. Żeby rusztowanie było stabilne i dobrze spełniało swoją rolę, konieczne są także moduły takie jak podstawki śrubowe, drabiny, a także rygle. Na tak wykonanej strukturze układa się drewniane deski. Rusztowania konstruowane są z rozmaitych metali, a także mają wielorakie przeznaczenie. Przeważnie wykorzystywane są do robót budowlanych, za ich pomocą wykonywane są na przykład prace instalacyjne czy malarskie. Powszechnie używane są do remontowania budynków – zabytków, filharmonii, domów prywatnych, obiektów przeznaczenia publicznego. Spotykane są w branży chemicznej, przydają się też do konserwacji kopuł czy billboardów. Poszczególne komponenty rusztowania wyprodukowane są z aluminium lub stopów metali.

Wynajem rusztowań – jakie są regulacje prawne

Bezpieczeństwo to priorytetowa kwestia na każdej budowie. Zwróćmy uwagę na to, że definicja rusztowania jest prawnie uregulowana – wymagają tego względy bezpieczeństwa. Jeśli więc planujemy prace modernizacyjne, najlepiej przekazać to doświadczonym firmom, które świadczą wynajem rusztowań. Wówczas mamy pewność, że konstrukcja będzie trwała oraz zgodna z normami. Montaż powinna wykonywać osoba odpowiednio przeszkolona. Na rynku funkcjonują podmioty wypożyczające, instalujące i demontujące niezbędne elementy. Cennik usługi jest uzgadniany z klientem i zależy od metrażu, okresu dzierżawy, jak również przeprowadzonych robót montażowych.