Lepkościomierz – gdzie się go wykorzystuje

Produkcja w zakładach przemysłowych wymaga niezwykłej dokładności i zastosowania nowoczesnej aparatury pomiarowej. Jednym z urządzeń wykorzystywanych w nowoczesnych przedsiębiorstwach są lepkościomierze. Jak się ich używa?

Lepkościomierze – precyzyjny pomiar w różnych sektorach przemysłu

Wiskozymetr, szerzej znany jako lepkościomierz, to narzędzie laboratoryjne służące do pomiaru lepkości. Aparatura tego rodzaju stosowana jest w licznych gałęziach przemysłu – m.in. w zakładach chemicznych, w branży motoryzacyjnej oraz spożywczej, jak również przy produkcji papieru, opakowań. Badaniom poddawana jest ciecz – klej, lakiery, asfalt i żywice. W zakładach chemicznych powszechnie używany jest także lepkościomierz do farby. Pomiar lepkości cieczy dotyczy jej temperatury, lepkości skompensowanej temperaturowo TCV, dynamicznej oraz kinetycznej. Przy zastosowaniu nowoczesnej aparatury pomiarowej możliwe jest gruntowne sprawdzenie jakości produktu, a także optymalizacja czasu trwania i kosztów produkcji oraz poprawa bezpieczeństwa pracowników zajmujących się obsługą procesów.

Pomiar lepkości – rodzaje aparatów

Dostępne w sprzedaży lepkościomierze składają się z czujnika, mierzącego temperaturę i lepkość oraz przetwornika, do którego przekazywane są pomiary. Dane są z kolei przesyłane do systemu sterowania. Wyróżnia się dwa podstawowe typy lepkościomierzy przemysłowych – ViscoPro oraz ViscoScope. Aparatura różni się od siebie konstrukcją, sposobem działania oraz przeznaczeniem. Lepkościomierz ViscoScope posiada cylinder pomiarowy, który wprowadzany jest w drgania. ViscoScope zdaje egzamin przy pomiarach cieczy zanieczyszczonych. Z kolei Lepkościomierz ViscoPro posiada tłoczki pomiarowe wprawiane w ruch posuwisto-zwrotny i służy do diagnozowania cieczy czystych.