Żywność ekologiczna – czym różni się od konwencjonalnej?

Jeśli chcesz kupić ekologiczną żywność online, zobacz tutaj.

Od prężnego rozwoju przemysłu żywieniowego, który zaczął się w zeszłym wieku, artykuły jedzone przez nas każdego dnia zaczęto coraz częściej wypełniać przeróżnymi związkami wydłużającymi ich świeżość. Lecz wraz z poszerzającą się wiedzą konsumentów odnośnie tego, co jedzą i jak może to wpływać na ich zdrowie, ostatnimi czasy coraz chętniej szukają oni artykułów wykonanych z żywności ekologicznej.

Eko żywność – rośliny hodowane według wszelkich reguł rolnictwa ekologicznego

By dany wyrób oferowany w Polsce mógł zwać się „eko”, musi sprostać kilku wymogom. Żywność eko oraz artykuły z niej wyprodukowane muszą pozyskać konkretne certyfikaty nadawane przez desygnowane do tego instytuty. Fundamentalnym jednak przymiotem spożywczych produktów eko jest to, iż użyte do ich przygotowania owoce oraz warzywa kultywowano według najważniejszych zasad rolnictwa ekologicznego. To znaczy, że rolnicy nie używali syntetycznych pestycydów ani nawozów, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ nie tylko na zdrowie ludzi, lecz które również są zagrożeniem dla ekosystemu. Niektóre bowiem nawozy powodują zasolenie gleby lub zanieczyszczają wody gruntowe, a natryski upraw chemicznymi pestycydami często powodują np. śmierć pożytecznych organizmów. Natomiast ekologiczna uprawa sprawia, że owoce oraz warzywa mają wielokrotnie niższą zawartość metali ciężkich, azotynów i azotanów, a to znaczy, iż mniej tych związków dostanie się do ustroju ich konsumentów.

Jak powinna być oznakowana zdrowa żywność eko?

Żywność ekologiczna jest poddawana nieprzerwanemu nadzorowi na każdym etapie produkcji, w tym też w trakcie przewozu i składowania. Co istotne, jeżeli przetwór spełnia warunki, jego wytwórca prócz standardowych informacji m.in. o temperaturze przechowywania, terminie zdatności do spożycia, kaloryczności czy wadze netto, miejscu produkcji ingredientów, musi również obligatoryjnie wskazać numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej ten artykuł oraz umieścić logo produkcji ekologicznej UE, którym są białe gwiazdki, które układają się w kształt liścia. Wypatrując ekologicznych przetworów warto zatem czytać wnikliwie etykiety produktów, a kupując je online bezpośrednio od producenta sprawdzić, czy zamieścił on na stronie sklepu informację o zdobytych certyfikatach.

Nasze dane kontaktowe:
"ARTMAN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Niedomicka 47
33-132 Niedomice

Mob.: +48 669 997 776
E-mail: [email protected]