Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

Zobacz, gdzie zamówić kontenery na odpady

Część śmieci nie może trafić do pojemników na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to głównie tych, które powstają w czasie wszelkiego typu renowacji i prac budowlanych, jak również odpadów przemysłowych. Muszą one zostać odwiezione do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane recyklingowi zgodnie z ustawą o odpadach. W rozlicznych przypadkach mogą jednakże wyniknąć problemy związane z magazynowaniem i transportem śmieci. Żeby się przed nimi ustrzec, trzeba wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – na gruz lub substancje ciekłe

Najpopularniejsze kontenery otwarte są dopasowane do magazynowania i przewozu starych mebli, opakowań, gruzu i pokrewnych odpadów. Poza tym dostępne są również kontenery uszczelniane, które bardzo dobrze zdają egzamin przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (między innymi tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są także konieczne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, takie jak trociny, wióry metalowe czy granulaty. Proces ich załadunku ułatwia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najmniej problematyczne w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla jakich przedsiębiorstw?

Odbiorcami usług producentów kontenerów na odpady są najróżniejsze firmy. Pośród nich można znaleźć m.in. firmy sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem pomieszczeń, przedsiębiorstwa budowlane, jak również różnego rodzaju zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na odpady decydują się firmy oferujące usługi wywózki gruzu oraz odpadów o niestandardowych gabarytach. Użyczają je one klientom, a po wypełnieniu przewożą do punktu legalnego ich przechowywania bądź recyklingu.

Nasze dane kontaktowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]