Kontenery specjalne – uszczelniane, z plandeką lub podgrzewaną podłogą

Kontenery na odpady specjalnego przeznaczenia powinny cechować się wysoką wytrzymałością, a także spełniać rygorystyczne parametry techniczne. Jakie cechy mają poszczególne modele kontenerów? Z jakiego powodu należy wybrać wysokiej jakości kontenery stalowe?

Typy kontenerów na odpady

Pośród dostępnych na rynku pojemników specjalnego przeznaczenia wyróżniamy kontenery na odpady niebezpieczne, sypkie, płynne, odpady pochodzące z oczyszczalni ścieków oraz odpady przemysłowe. Kontenery używane do przewozu odpadów z oczyszczalni mają podgrzewaną podłogę, co uniemożliwia przymarzanie płynów do dna. Pojemniki tego rodzaju są spawane szczelnie spoiną ciągłą i są zabezpieczone klapą z uszczelnieniem, dzięki czemu transportowane odpady nie wypływają. Kolejnym zabezpieczeniem jest konstrukcja umieszczona nad pokrywą, która zapobiega rozbryzgiwaniu się cieczy podczas załadunku kontenera na samochód. Do popularnych kontenerów na odpady należą również pojemniki na odpady przemysłowe typu plandekowiec – modele z rozsuwanymi ścianami i podłogą posiadającą uchwyty do zabezpieczenia ładunku.

Kontener otwarty na gruz i odpady sypkie

Osobną grupę kontenerów stanowią modele na odpady sypkie, np. trociny i pyły. Obecne na rynku kontenery obsługiwane są przez urządzenia hakowe oraz zaopatrzone w przenośnik ślimakowy. Kontenery na materiały sypkie mogą również być wyposażone w klapę z uszczelką. Do kontenerów specjalnego przeznaczenia należą także kontenery otwarte używane do transportu i składowania gruzu oraz odpadów budowlanych.

Nasze dane kontaktowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]