Biuletyn firmowy – Pracownia Register

Zobacz, kto sporządzi dla Ciebie biuletyn firmowy

Właściwy obraz firmy w odbiorze jej pracowników ma ogromne znaczenie dla jej dobrego funkcjonowania. Budowanie przyjaznych relacji na linii pracodawca-zatrudnieni przyczynia się do wzrostu ich lojalności wobec przedsiębiorstwa. PR wewnętrzny, którego celem jest prowadzenie spójnej i wiarygodnej polityki informacyjnej wobec pracujących, może korzystać z licznych narzędzi. Należy do nich biuletyn firmowy.

Czym jest biuletyn firmowy

Biuletyn firmowy jest to magazyn kierowany do osób pracujących w danego przedsiębiorstwa. To warte polecenia narzędzie do tworzenia więzi między zatrudnionymi a firmą. Jest to też skuteczna metoda na poprawę wewnętrznego PR. Biuletyny firmowe dają szansę przedsiębiorstwu na cementowanie społeczności zatrudnionych, wzmacniają ich poczucie współuczestnictwa w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz pełnią funkcję informacyjną.

Dobrze zaprojektowany biuletyn firmowy

Prawidłowo stworzony biuletyn firmowy jest bezcennym narzędziem w rękach specjalistów od wewnętrznego PR. Istotne jest, to by zawierał profesjonalnie zredagowane treści oraz wyglądał nie gorzej od dostępnych na rynku prasowym czasopism. Buduje to pozytywny wizerunek organizacji i pozwala prowadzić politykę informacyjną w interesujący sposób. Biuletyn firmowy powinno dobrze się czytać i z przyjemnością oglądać, dzięki czemu może on być interesujący także dla rodzin pracowników i ich pozostałego otoczenia. Tworzy to pozytywną atmosferę wokół firmy, która może zaowocować wzrostem zaufania i motywacji zatrudnionych.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Register
ul. Murarska 3c lok. 8
31-311 Kraków

Tel.: +48 12 265 85 50
Mob.: +48 503 342 656
E-mail: [email protected]