Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło – prawo imigracyjne, karne i rodzinne

slizcurylo.pl

Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło zlokalizowana w Krakowie świadczy usługi związane z obsługą pozaprocesową i procesową zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. W zespole naszej Kancelarii działają adwokaci specjalizujący się w:
prawie karnym i karnym gospodarczym – obrona i reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach w obszarze przestępstw kryminalnych, odpowiedzialności karno-skarbowej, przestępstw narkotykowych i gospodarczych, błędów w sztuce medycznej, spowodowania wypadków i innych przestępstw komunikacyjnych, jak również wykroczeń,
prawie rodzinnym – prowadzenie spraw o separację, rozwód oraz podział majątku z byłym małżonkiem, ograniczenie albo pozbawienie władzy rodzicielskiej, podniesienie, zmniejszenie bądź ustalenie kwoty alimentów,
prawie sportowym – reprezentacja klubów i sportowców w postępowaniach dyscyplinarnych przed organami związkowymi, a także przed sądami powszechnymi i polubownymi, doradztwo w negocjacjach transferowych i kontraktowych, sporządzanie i analiza umów o sponsoring w sporcie oraz kontraktów zawodników.

Pomoc z zakresu prawa imigracyjnego

Istotnym obszarem działalności Kancelarii Śliz-Curyło jest prowadzenie sporów związanych z obsługą prawną obcokrajowców. Kancelaria wspiera w tym zakresie zarówno podmioty zatrudniające cudzoziemców, jak i obcokrajowców, którzy potrzebują pomocy w nawigowaniu po skomplikowanych procedurach polskiego prawa.
W ramach usług prawnych dla obcokrajowców Kancelaria podejmuje się spraw dotyczących m.in. z:
1. reprezentacją w sprawach o udzielenie lub o przedłużenie pozwolenia na pracę na obszarze Polski,
2. reprezentacją w sprawach o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zezwolenia na pobyt ze względów humanitarnych czy też zgody na pobyt tolerowany,
3. reprezentacją w sprawach karnych, jak postępowanie o zatrzymanie cudzoziemca, ulokowanie go w strzeżonym ośrodku lub zastosowanie wobec osoby aresztu dla cudzoziemców, wydanie europejskiego nakazu aresztowania oraz inne postępowania ekstradycyjne.
Kancelaria udziela też wsparcia prawnego w postępowaniach z zakresu potwierdzenia przywrócenia, posiadania i nadania polskiego obywatelstwa, ale także uznania za obywatela polskiego. Z kolei przedsiębiorstwom chcącym przyjąć do pracy obcokrajowców, adwokaci z Kancelarii Śliz-Curyło służą wszechstronnym doradztwem w tym obszarze.

Nasze dane kontaktowe:
Filip Curyło Kancelaria Adwokacka
ul. Moniuszki 18/1
31-523 Kraków

Mob.: +48 518 18 18 08