Zapisz się na szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa danych zajmuje się ochroną informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony około 20 lat temu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Jaką wiedzę trzeba posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Dla kogo stworzono specjalistyczne warsztaty ABI?

Szkolenia ABI – jakie kryteria musi spełniać kandydat?

Dane osobowe powinny być wyjątkowo chronione, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy każdy ma dostęp do internetu. To zadecydowało, że wprowadzono instytucję ABI, którego rolę może pełnić wyłącznie osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji powinien spełniać następujące kryteria: mieć zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej, nie być pozbawionym praw publicznych, dysponować odpowiednią wiedzą w zakresie ochrony danych osobowych. Dodatkowo potencjalny administrator musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według przepisów powołanie ABI nie jest obowiązkowe.

Szkolenia ABI – szkolenie z bezpieczeństwa informacji

Rola administratora bezpieczeństwa informacji polega na kontrolowaniu przestrzegania norm związanych z ochroną danych osobowych. ABI prowadzi także specjalną ewidencję danych. Osoby chcące zdobyć uprawnienia do pełnienia obowiązków ABI mogą zapisać się na specjalistyczny kurs. Podczas szkolenia słuchacze poznają kluczowe terminy, takie jak przetwarzanie danych osobowych, administrator danych osobowych (ADO), procesor danych osobowych, mają szansę zgłębić aktualną wiedzę o przepisach prawnych dotyczących ochrony danych, uczą się rozwiązywania problemów, jak również uczą się jak zabezpieczać dane. Każdy uczestnik szkolenia dostaje imienne zaświadczenie potwierdzające posiadane kwalifikacje, a także dostęp do materiałów szkoleniowych i wzorów dokumentacji.