Filologia, ekonomia, budownictwo – na co stawiają przyszli studenci?

Wybór odpowiedniego kierunku studiów to dylemat, przed którym co roku staje tysiące maturzystów. Nieraz decyzja ta determinuje rozwój przyszłej kariery. We wrześniu rozpoczęły się kolejne tury rejestracji na studia. Sprawdziliśmy więc, które kierunki przyciągają największą ilość chętnych.

Najczęściej wybierane kierunki studiów

W top 10 najbardziej popularnych kierunków studiów niezmiennie na podium znajduje się informatyka. Zainteresowani komputerami często decydują się również na kierunki o podobnym charakterze, które mają bardzo duży potencjał rozwoju. Są to naturalnie automatyka i robotyka, które nie są może kierunkami nowymi, jednakże dopiero wraz z rozwojem technologicznym przestały być uważane, za studia dla marzycieli. W przypadku studiów pierwszego stopnia, abiturienci wybierają głównie psychologię i zarządzanie. Na kolejnych pozycjach pojawiają się kierunki ekonomiczne (przykładowo rachunkowość i finanse), prawo i administracja, budownictwo bądź wszelkie filologie (szczególnie angielska).

Najwięcej chętnych na jedno miejsce przypada na kierunkach z dziedziny orientalistyki (japonistyka i sinologia), a także matematyki. Nie łatwo dostać się też na studia związane z sztuką filmową, kreowaniem wizerunku czy grafiką komputerową. Trzeba zaznaczyć, iż spora liczba kandydatów na wybrany kierunek studiów zależy nie tylko od jego popularności. Wielu maturzystów ubiega się przecież o przyjęcie nawet na kilka kierunków na raz.

Jak trafnie wybrać studia?

Rozmyślając o wyborze kierunku trzeba wziąć pod uwagę zainteresowania, ale również ewentualny popyt na rynku pracy. Należy jednakże pamiętać, że dany kierunek nie musi determinować przyszłej kariery. Absolwenci studiów I i II stopnia mogą dowolnie poszerzać zdobyte kwalifikacje na studiach podyplomowych. Są one organizowane na większości uniwersytetów i akademii i przeważnie nie ma warunku ukończenia studiów kierunkowych, żeby się na nie zapisać. Wystarczy posiadać tytuł licencjata, inżyniera bądź magistra.

Młody człowieku, pamiętaj! Okres spędzony na uczelni to czas, kiedy można także dodatkowo rozwijać swoje kwalifikacje m.in. poprzez pomoc w studenckich organizacjach bądź wolontariatach. Powinno się spożytkować te 5 lat jak najlepiej.