Rozliczenie podatku VAT metodą kasową

Jeżeli jesteś zainteresowany metodę kasową, koniecznie kliknij tutaj.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zwykle rozliczają się z urzędem skarbowym przy użyciu metody memoriałowej, wedle której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w momencie wystawienia faktury. W tej sytuacji fiskus nie interesuje się czy opłata od kontrahenta pojawiła się na koncie płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi dopiero po przelaniu opłaty od kontrahenta.

Rozliczenie metodą kawową – sposób na podtrzymanie płynności finansowej firmy

Brak wniesienia opłat w terminie to nie rzadkość. Osoby z własną działalnością gospodarczą czasem znajdują się w położeniu, kiedy są zmuszone wielokrotnie przypominać kontrahentowi o zapłacie za dostarczone towary lub wykonane usługi. Jeśli to zdarza się regularnie, nawet dobrze działające przedsiębiorstwo może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie wnieść należnych podatków w odpowiednim terminie i finalnie narazić się na bolesne grzywny nałożone przez fiskusa. Na szczęście mali przedsiębiorcy, innymi słowy podmioty których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się razem z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania od kontrahenta zapłaty. Ze względu na wymieniony wcześniej limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać zdecydowana większość rodzimych przedsiębiorców, lecz powinni oni pamiętać, iż korzystanie z tej formy rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Gdy zatem sami mają trudność z dotrzymaniem terminów opłat, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą stosownej należności. Deklarację o zamiarze przejścia na metodę kasową dostarcza się urzędowi skarbowemu za pomocą druku VAT-R. Wymagane jest również przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obowiązkowe sygnowanie wszystkich wystawianych faktur dopiskiem “metoda kasowa”.

Metoda kasowa wymaga dokładnego monitorowania otrzymywanych opłat

Biura rachunkowe często odradzają mniejszym przedsiębiorcom rozliczenie metodą kasową podatku VAT. Na ogół powodem tego jest kwestia regularnego pilnowania otrzymywanych płatności związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza przecież do skrupulatnego ich pilnowania, by nie przekroczyć terminu rozliczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw, które wysyłają każdego miesiąca nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Z kolei już przy kilkuset fakturach nadzorowanie należności wpływających na rachunek firmowy może pochłaniać nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich firm najlepszym rozwiązaniem, które gwarantuje likwidację ryzyka błędów przy księgowaniu oraz oszczędność czasu, jest zastosowanie aplikacji służącejdo automatycznej obsługi należności, jaką jest między innymi Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]