Robot Flobo sposobem na nieterminowych kontrahentów

Dowiedz się więcej o windykacji faktur.

Może być mnóstwo przeróżnych powodów, dlaczego klienci nie płacą na czas za zrealizowane zlecenie. Problem z przeterminowanymi fakturami mają zarówno właściciele firm, którzy oferują usługi dla biznesu, jak również podmioty z profilem działalności ukierunkowanym na indywidualnych odbiorców.

Systematyczne monitowanie dłużnika – o windykacji polubownej

Wierzyciel jest uprawniony do dochodzenia niespłaconych należności na drodze windykacji długu. Chociaż termin ten wielu osobom nie najlepiej się kojarzy, po prawdzie oznacza to procedurę w trakcie której rozpoczyna się wobec dłużnika różne działania zgodne z obowiązującymi normami prawnymi. Czynności te zmierzają do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, czyli systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. O ile ta metoda windykacji będzie nieskuteczna, następną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeśli firma obsługuje kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i co miesiąc wypisuje podobną ilość paragonów oraz faktur, niebezpieczeństwo, iż jakaś część opłat nie będzie przelana w wyznaczonym terminie z pewnością rośnie. W uporządkowaniu całej procedury księgowania przelewów pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada też opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – procedura przypominania o obowiązku opłacenia faktury

Aplikacja Flobo nie tylko kontroluje, czy na konto wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w razie potwierdzenia jej braku we wskazanym czasie, inicjuje ona proces przypominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca wykorzystujący to narzędzie może dodać swoje harmonogramy czynności wszczynanych względem nieterminowych klientów, określając m.in. przerwy pomiędzy poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o nadciągającym terminie zapłaty za fakturę przesyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w minionym kwartale dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem bądź którzy nie opłacili faktury w terminie w zeszłym miesiącu. Jeżeli wiadomości z przypomnieniem nie poskutkują, następnymi etapami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez robota Flobo jest przygotowanie noty księgowej o równowartości 40 EUR, a potem przekazanie zawiadomienia o dłużniku do BIG. Na koniec, jeżeli wspomniane wyżej kroki nie przyniosą pożądanego skutku, Flobo prześle sprawę do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza czas przeznaczany na nadzorowanie wpływających przelewów, a po paru miesiącach bywa też przyczyną istotnej poprawy terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]