Narzędzia, które powinien znać każdy przedsiębiorca – generator not księgowych

Więcej o generatorze not księgowych 40 euro.

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności natrafia na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to znaczny problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 roku w razie wystąpienia opóźnień w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania opieszałym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro.

Nota księgowa na 40 euro – stosować jako jeden z etapów działań windykacyjnych czy wystawiać bezzwłocznie?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, że wierzyciel może dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej rekompensaty zależy od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności nie przekraczają 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, jednak nie większym niż 50 000 zł, przedsiębiorca od 2020 roku jest z kolei uprawniony do wystawienia notę na kwotę 70 euro, zaś jeśli wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę na 100 euro. Wypada podkreślić, że notę księgową można przekazać dłużnikowi natychmiast po stwierdzeniu zwłoki w płatności, co więcej bez potrzeby uprzedniego upomnienia o upłynięciu terminu. Trzeba jednak uwzględnić czy wysłanie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 – albo więcej – euro nie zburzy pielęgnowanych często przez szmat czasu dobrych układów biznesowych. Przecież przyczyną poślizgu we wniesienia należności może być jednorazowe przeoczenie bądź przejściowe problemy finansowe dłużnika, a nie jego umyślny zabieg. Z tego właśnie powodu, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Darmowy generator not księgowych – gdzie szukać?

W momencie, kiedy wierzyciel ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak poprawnie należy określić jej wysokość w złotówkach, skoro prawo mówi o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie zawarto we wspomnianym wyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w PLN oblicza się biorąc za podstawę średni kurs euro deklarowany przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin płatności za faktury.

Przedsiębiorców zachęcamy do skorzystania z generatora not księgowych, dostępnego za darmo na stronie Flobo – polskiego narzędzia automatyzującego obsługę należności w firmach, które wyposażone jest również w wszechstronny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]