Minimalizowanie skutków inflacji – inwestycja w monety. Część 1: Polskie monety okolicznościowe III RP

Inflacja jest zjawiskiem, w którym rosną ceny produktów i usług a spada wartość pieniądza. Może mieć wiele przyczyn i zazwyczaj występują one równocześnie w mniejszej lub większej skali. Do najpowszechniejszych powodów inflacji należą nad normatywny dodruk pieniądza, zbyt duże wydatki w budżecie państwa w porównaniu do wpływów, nieracjonalna gospodarka finansowa, zwiększone koszty produkcyjne – na …

Inwestycja w metale szlachetne – złoto bulionowe w monetach

Osoby decydujące się na inwestycję w złoto mogą skorzystać z kilku różnych opcji: zbierać biżuterię inwestycyjną, nabywać akcje podmiotów powiązanych z rynkiem kruszców bądź kupować fundusze inwestycyjne lokujące kapitał w sektory gospodarki związane z tym metalem szlachetnym. Kolejną opcją jest nabycie złota inwestycyjnego, które oferowane jest zarówno w postaci sztabek, jak i monet bulionowych. Co …

Uprzejme przypomnienie o płatności – jak powinno wyglądać?

Opóźnienia w płatnościach od klientów to problem, który dotyka zarówno freelancerów, małe firmy, jak i duże przedsiębiorstwa. Skutecznym sposobem upomnienia się o należność jest wysyłanie przypomnień o płatnościach. Przypomnienie o niezapłaconej fakturze Jeśli przeterminowana faktura dotyczy klienta, z którym współpracujesz od dłuższego czasu i który zawsze opłacał faktury w terminie, to upominanie się o płatność …

Nota księgowa na 40 euro – co to jest? Zastosowanie oraz dobre praktyki

Nieterminowe płatności to powszechny problem, z którym spotkał się chyba każdy przedsiębiorca wystawiający faktury z odroczonym terminem płatności. Skutecznym sposobem radzenia sobie z tym problemem są noty księgowe. Aby ograniczyć zjawisko nieterminowych płatności, 8 marca 2013 roku została przyjęta ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych umożliwiająca wystawianie not księgowych na 40 euro w …

System bankowy SWIFT – poznaj kody BIC popularnych banków

Pomimo, że w zasadzie regularnie korzystamy z przelewów bankowych, wiele Polaków pierwszy raz usłyszało o systemie SWIFT w 2022 roku w kontekście rozważania wdrożenia sankcji w stosunku do Rosji w związku z jej atakiem na Ukrainę. Ale system SWIFT używany jest już od lat siedemdziesiątych XX w. i stanowi jeden z fundamentów efektywnego funkcjonowania światowego …

Rozliczenie podatku VAT metodą kasową

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zwykle rozliczają się z urzędem skarbowym przy użyciu metody memoriałowej, wedle której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w momencie wystawienia faktury. W tej sytuacji fiskus nie interesuje się czy opłata od kontrahenta pojawiła się na koncie płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług …

Co to jest stan zachowania banknotów i monet?

Stan zachowania monet i banknotów to czynnik, który w ogromnej mierze wpływa na wartość egzemplarzy kolekcjonerskich. W jakiej skali oceniamy eksponaty, np. na aukcjach? Czym charakteryzują się banknoty w stanie UNC? Odpowiadamy na najważniejsze pytania. Od stanu zachowania banknotów i monet zależy wycena ich wartości. Im lepiej zachowany egzemplarz, tym wyższą cenę może osiągnąć podczas …

Robot Flobo sposobem na nieterminowych kontrahentów

Może być mnóstwo przeróżnych powodów, dlaczego klienci nie płacą na czas za zrealizowane zlecenie. Problem z przeterminowanymi fakturami mają zarówno właściciele firm, którzy oferują usługi dla biznesu, jak również podmioty z profilem działalności ukierunkowanym na indywidualnych odbiorców. Systematyczne monitowanie dłużnika – o windykacji polubownej Wierzyciel jest uprawniony do dochodzenia niespłaconych należności na drodze windykacji długu. …

Mass collect i korzyści jakie przynosi

Mass collect to usługa, która pozwala na szybką weryfikację wpłat na konto. Przybliżamy w skrócie, jak funkcjonuje mass collect i jak upraszcza organizację dużym i małym firmom. Mass collect – na czym polega jego działanie? Działanie usługi mass collect jest w zasadzie dość proste. Polega na przypisaniu wszystkim klientom unikalnego numeru rachunku, który jest zarazem …

Narzędzia, które powinien znać każdy przedsiębiorca – generator not księgowych

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności natrafia na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to znaczny problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 roku w razie wystąpienia opóźnień w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania opieszałym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro. Nota …