Korzyści jakie niesie dekarbonizacja przemysłu?

Wejdź na https://dalkiapolska.com, aby znaleźć informacje dotyczące energii z odzysku.

Wskutek rozkwitu przemysłu nastąpił szybki wzrost popytu na energię nieodzowną do zasilania procesów produkcyjnych. Ogromna konsumpcja energii, jak również uzmysłowienie sobie jej utraty na licznych etapach produkcyjnych sprawia, iż fabryki szukają nowatorskich rozwiązań, które nie tylko obniżą koszty działalności, ale jednocześnie przyczynią się do powstrzymania niepożądanego ich wpływu na otoczenie.

Dekarbonizacji przemysłu – droga do niezależności energetycznej przedsiębiorstw

Dekarbonizacja przemysłu to proces, który ma na celu zwiększenie niezależności energetycznej przemysłu przez implementowanie rozwiązań pozwalających na sprawniejsze wykorzystywanie źródeł energii, m.in. poprzez minimalizację wykorzystania gazu i węgla czy zwiększenie elektryfikacji. Osiągnąć te cele można dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na wytwarzaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego energii elektrycznej i ciepła, lub trigeneracja, podczas której poza ciepłem i energią w trakcie pojedynczego procesu technologicznego wytwarzany jest też chłód.

W wielu obszarach przemysłu możliwe jest dodatkowo użycie ”energii odpadowej”, czyli energii z odzysku. To energia, która jest wytwarzana na rozmaitych etapach produkcji i która na ogół bywa po prostu uwalniana, i w rezultacie bezsensownie tracona. Tymczasem odzyskiwanie tej energii, a później ponowne jej wykorzystanie przynosi z biegiem czasu duże oszczędności, a jednocześnie przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla przez zakład przemysłowy.

Z jakiego powodu dekarbonizacja przemysłu jest istotna?

W dobie globalnego zrozumienia negatywnego wpływu działań człowieka na środowisko oraz wiedzy, iż ropa i gaz za kilkadziesiąt lat się skończą, konieczność dekarbonizacji przemysłu stała się priorytetem, bo jest zabezpieczeniem jej rozkwitu w kolejnych dekadach. Zorientowanie przemysłu ku użyciu energii odzyskanej i odnawialnej to najwłaściwsza droga do zagwarantowania przemysłowi niezależności energetycznej. Oczywiście, wdrożenie takich środków generuje poważne koszty, lecz w rezultacie pożytek jaki one zapewniają, całkowicie je równoważą. Oszczędności związane z redukcją wydatków ponoszonych na kupno energii już po paru latach potrafią zwrócić nakłady finansowe poniesione na taką inwestycję. Natomiast minimalizacja śladu węglowego produkcji i jej negatywnego wpływu na otoczenie to już zysk dla całej ludzkości.

Nasze dane kontaktowe:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10